Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sơ đồ sau mô tả tóm tắt mối quan hệ giữa pha sáng và pha tối trong quang hợp.

Các số 1, 2, 3 ở hình trên lần lượt tương ứng với những chất nào sau đây?

Câu 686591: Sơ đồ sau mô tả tóm tắt mối quan hệ giữa pha sáng và pha tối trong quang hợp.

Các số 1, 2, 3 ở hình trên lần lượt tương ứng với những chất nào sau đây?

A. ADP, NADPH, H2O.

B. ATP, NADPH, H2O.

C. ATP, NADPH, CO2.

D. H2O, ATP, NADPH.

Câu hỏi : 686591

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Sản phẩm của pha sáng cung cấp cho pha tối là ATP, NADPH.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  1: là H2O tham gia quá trình quang phân li nước tạo ra O2.

  2: ATP; 3 là NADPH hoặc ngược lại.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com