Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một NST có trình tự các gen là ABCDE•FGHI bị đột biến thành NST có trình tự các gen là ABCED•FGHI. Dạng đột biến này làm thay đổi

Câu 686621: Một NST có trình tự các gen là ABCDE•FGHI bị đột biến thành NST có trình tự các gen là ABCED•FGHI. Dạng đột biến này làm thay đổi

A. số lượng của NST.

B. cấu trúc của gen trên NST.

C. kích thước của NST.

D. số lượng gen trên NST.

Câu hỏi : 686621
Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức về đặc điểm của các dạng đột biến cấu trúc NST để giải bài tập.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Quan sát trình tự gen trên NST trước và sau đột biến, đây là dạng đột biến đảo đoạn NST.

  Đột biến đảo đoạn làm thay đổi cấu trúc gen trên NST.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com