Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Theo lí thuyết, quá trình giảm phân của cơ thể có kiểu gen nào sau đây tạo ra giao tử aB chiếm tỉ lệ 25%?

Câu 686624: Theo lí thuyết, quá trình giảm phân của cơ thể có kiểu gen nào sau đây tạo ra giao tử aB chiếm tỉ lệ 25%?

A. AaBb.

B. aaBb.

C. aaBB.

D. AaBB.

Câu hỏi : 686624

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức về quá trình giảm phân tạo giao tử để giải bài tập.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cơ thể có kiểu gen giảm phân tạo ra giao tử aB chiếm tỉ lệ 25% đó là: AaBb.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com