Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong trường hợp không có hoán vị gen và đột biến xảy ra, cơ thể mang kiểu gen \(\frac{{AB}}{{ab}}\) có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại giao tử?

Câu 686629: Trong trường hợp không có hoán vị gen và đột biến xảy ra, cơ thể mang kiểu gen \(\frac{{AB}}{{ab}}\) có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại giao tử?

A. 2.

B. 1.

C. 3.

D. 4.

Câu hỏi : 686629
Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức về quá trình giảm phân hình thành giao tử để giải bài tập.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cơ thể mang kiểu gen \(\frac{{AB}}{{ab}}\) giảm phân không có hoán vị gen có thể tạo ra tối đa 2 loại giao tử: AB và ab.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com