Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mô hình sau đây mô tả một cấu trúc polixom trong tế bào:

Có bao nhiêu phát biểu sau đây sai khi nói về các thành phần X, Y, Z, T của mô hình này?

I. Trong phân tử X, (a) là đầu 5’, (b) là đầu 3’.

II. Cấu trúc Y di chuyển theo chiều từ (b) → (a) (từ phải sang trái).

III. Cấu trúc Y đóng vai trò như một khung đỡ cho cấu trúc X và phức hợp T.

IV. Cấu trúc Z là chuỗi polipeptit cấu tạo từ các axit amin liên kết với nhau bằng liên kết peptit.

V. Trong phức hợp T có một đầu mang axit amin, một đầu chứa bộ ba đối mã đặc hiệu (gọi là anticodon) khớp bổ sung với codon trong cấu trúc X.

Câu 686646: Mô hình sau đây mô tả một cấu trúc polixom trong tế bào:

Có bao nhiêu phát biểu sau đây sai khi nói về các thành phần X, Y, Z, T của mô hình này?

I. Trong phân tử X, (a) là đầu 5’, (b) là đầu 3’.

II. Cấu trúc Y di chuyển theo chiều từ (b) → (a) (từ phải sang trái).

III. Cấu trúc Y đóng vai trò như một khung đỡ cho cấu trúc X và phức hợp T.

IV. Cấu trúc Z là chuỗi polipeptit cấu tạo từ các axit amin liên kết với nhau bằng liên kết peptit.

V. Trong phức hợp T có một đầu mang axit amin, một đầu chứa bộ ba đối mã đặc hiệu (gọi là anticodon) khớp bổ sung với codon trong cấu trúc X.

A. 3.

B. 2.

C. 4.

D. 1.

Câu hỏi : 686646

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức về quá trình dịch mã ở tế bào nhân thực để giải bài tập.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Các phát biểu đúng là III, IV, V.

  I đúng vì trong quá trình dịch mã, phân tử X là phân tử mARN, trong đó (a) là chiều 5’; (b) l chiều 3’.

  II sai vì cấu trúc Y (riboxom) di chuyển từ chiều 5’ → 3’, tức là từ a → b.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com