Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ở một loài động vật lưỡng bội, tính trạng màu mắt được quy định bởi một gen nằm trên NST thường và có 4 alen, các alen trội là trội hoàn toàn. Người ta tiến hành các phép lai sau:

Biết rằng không xảy ra đột biến. Cho cá thể mắt đỏ ở (P) của phép lai 1 giao phối với cá thể mắt vàng ở (P) của phép lai 2. Theo lí thuyết, kiểu hình của đời con có thể là bao nhiêu?

Câu 686651: Ở một loài động vật lưỡng bội, tính trạng màu mắt được quy định bởi một gen nằm trên NST thường và có 4 alen, các alen trội là trội hoàn toàn. Người ta tiến hành các phép lai sau:

Biết rằng không xảy ra đột biến. Cho cá thể mắt đỏ ở (P) của phép lai 1 giao phối với cá thể mắt vàng ở (P) của phép lai 2. Theo lí thuyết, kiểu hình của đời con có thể là bao nhiêu?

A. 25% cá thể mắt đỏ: 25% cá thể mắt vàng: 25% cá thể mắt nâu: 25% cá thể mắt trắng.

B. 75% cá thể mắt đỏ: 25% cá thể mắt vàng.

C. 50% cá thể mắt đỏ: 50% cá thể mắt vàng.

D. 100% cá thể mắt đỏ.

Câu hỏi : 686651

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức về phương pháp giải bài tập di truyền đồng trội để giải bài tập.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Quy ước:

  A1 quy định mắt nâu

  A2 quy định mắt đỏ

  A3 quy định mắt vàng                                

  A4 quy định mắt trắng

  - Phép lai 1: Đỏ x nâu → F1: 1 đỏ : 2 nâu : 1 vàng

  Do nâu chiếm 50% F1 => Nâu là trội so với đỏ và vàng. Mà P đỏ sinh ra con vàng => Đỏ là trội so với vàng.

  - Phép lai 2: vàng x vàng → F1: 3 vàng : 1 trắng =>  Vàng là trội so với trắng

  A1 nâu >> A2 đỏ >> A3 vàng >> A4 trắng

  - Phép lai 2: vàng x vàng. Đời con có xuất hiện kiểu hình trắng A4A4

  Vậy P:   A3A4         x       A3A4

  Phép lai 1: đỏ x nâu

  Do đời con có xuất hiện kiểu hình vàng mà alen vàng bị át chế bởi 2 alen đỏ và nâu

  =>  Vàng đời con phải là A3A3 hoặc A3A4

  =>  P: A2A3        x       A1A3

  Hoặc A2A3   x       A1A4

  Hoặc A2A4   x       A1A3

  Đỏ (P) phép lai 1 x vàng (P) phép lai 2:

  (1)   A2A3      x       A3A4

  Đời con: 1A2A3 : 1A2A4 : 1A3A3 : 1A3A4 <=>  KH: 2 đỏ : 2 vàng.

  (2)   A2A4      x       A3A4

  Đời con: 1A2A3 : 1A2A4 : A3A4 : A4A4 <=> KH: 2 đỏ: 1 vàng : 1 trắng

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com