Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ở một loài hoa, xét ba cặp gen phân li độc lập, các gen này quy định các enzim khác nhau cùng tham gia vào một chuỗi phản ứng hóa sinh để tạo nên sắc tố ở cánh hoa theo sơ đồ sau:

Các alen lặn đột biến a, b, c đều không tạo ra được các enzim A, B và C tương ứng. Khi các sắc tố không được hình thành thì hoa có màu trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến. Cho cây hoa đỏ đồng hợp tử về cả ba cặp gen giao phấn với cây hoa trắng đồng hợp tử về ba cặp gen lặn, thu được F1. Cho các cây F1 giao phấn với nhau, thu được F2. Nếu cho tất cả các cây hoa đỏ ở F2 giao phấn ngẫu nhiên với nhau, tỉ lệ cây hoa trắng thu được ở đời con là

Câu 686653: Ở một loài hoa, xét ba cặp gen phân li độc lập, các gen này quy định các enzim khác nhau cùng tham gia vào một chuỗi phản ứng hóa sinh để tạo nên sắc tố ở cánh hoa theo sơ đồ sau:



Các alen lặn đột biến a, b, c đều không tạo ra được các enzim A, B và C tương ứng. Khi các sắc tố không được hình thành thì hoa có màu trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến. Cho cây hoa đỏ đồng hợp tử về cả ba cặp gen giao phấn với cây hoa trắng đồng hợp tử về ba cặp gen lặn, thu được F1. Cho các cây F1 giao phấn với nhau, thu được F2. Nếu cho tất cả các cây hoa đỏ ở F2 giao phấn ngẫu nhiên với nhau, tỉ lệ cây hoa trắng thu được ở đời con là

A. 12,25%.

 

B. 43,75%.

C. 20,99%.

D. 29,77%.

Câu hỏi : 686653
Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức giải bài tập quy luật di truyền tương tác gen để giải bài tập.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Quy ước:

  A-B-C- quy định hoa đỏ

  A-B-cc quy định hoa vàng

  Còn lại quy định hoa trắng.

  P: AABBCC x aabbcc

  → F1: 100% AaBbCc

  F1 x F1: AaBbCc x AaBbCc

  → Cây đỏ F2: 1/27 AABBCC : 2/27 AABbCC : 2/27 AaBBCC : 2/27 AABBCc : 4/27 AaBbCC : 4/27 AaBBCc : 4/27 AABbCc : 8/27 AaBbCc

  Tỉ lệ giao tử của F2: 8/27 ABC : 4/27 ABc : 4/27 AbC : 4/27 aBC : 2/27 abC : 2/27 aBc : 2/27 Abc : 1/27 abc

  → Tỉ lệ hoa trắng ở đời con là: 20,99%.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com