Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Số tập con có ba phần tử của tập gồm 12 phần tử là:

Câu 686663: Số tập con có ba phần tử của tập gồm 12 phần tử là:

A. \({10^3}\).

B. \(C_{12}^3\).

C. \({3^{12}}\).

D. \(A_{12}^3\).

Câu hỏi : 686663
Phương pháp giải:

Sử dụng định nghĩa tổ hợp: Cho tập hợp A gồm n phần tử. Một tập con của A, gồm k phần tử phân biệt (\(1 \le k \le n\)), được gọi là một tổ hợp chập k của n phần tử của A.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Số tập con có ba phần tử của tập gồm 12 phần tử là \(C_{12}^3\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com