Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số \(y = \dfrac{{2x - 2}}{{x + 1}}\) là đường thẳng có phương trình:

Câu 686674: Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số \(y = \dfrac{{2x - 2}}{{x + 1}}\) là đường thẳng có phương trình:

A. \(y = 2\).

B. \(x =  - 1\).

C. \(y =  - 1\).

D. \(x = 2\).

Câu hỏi : 686674
Phương pháp giải:

Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số \(y = \dfrac{{ax + b}}{{cx + d}}\) là đường thẳng có phương trình \(y = \dfrac{a}{c}\).

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số \(y = \dfrac{{2x - 2}}{{x + 1}}\) là đường thẳng có phương trình \(y = 2\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com