Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tại một quần thể ngẫu phối, ở thế hệ xuất phát xét một gen có 2 alen A có tần số p = 0,99 và alen a có tần số q = 0,01. Thực hiện nghiên cứu cấu trúc di truyền của quần thể qua các thế hệ khi chịu tác động của một nhân tố tiến hoá, người ta nhận thấy tần số alen thay đổi và lập được 2 đồ thị như hình dưới đây:

Biết rằng thế hệ khởi đầu, quần thể đang cân bằng di truyền, và alen A trội hoàn toàn so với alen a. Theo lý thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 686721: Tại một quần thể ngẫu phối, ở thế hệ xuất phát xét một gen có 2 alen A có tần số p = 0,99 và alen a có tần số q = 0,01. Thực hiện nghiên cứu cấu trúc di truyền của quần thể qua các thế hệ khi chịu tác động của một nhân tố tiến hoá, người ta nhận thấy tần số alen thay đổi và lập được 2 đồ thị như hình dưới đây:

Biết rằng thế hệ khởi đầu, quần thể đang cân bằng di truyền, và alen A trội hoàn toàn so với alen a. Theo lý thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Nếu nhân tố tiến hoá tác động đến quần thể không thay đổi, sau một số thế hệ, alen a sẽ bị loại bỏ khỏi quần thể.

B. Tần số alen A và a có xu hướng biến đổi cùng hướng.

C. Ở thế hệ thứ 20, quần thể có pA = qa.

D. Ở thế hệ xuất phát, quần thể có khoảng 1,98% cá thể dị hợp tử.

Câu hỏi : 686721
Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức về đặc điểm của quy luật di truyền quần thể để giải bài tập.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A sai, vì tác động của nhân tố tiến hóa không thể làm biến mất hoàn toàn alen a do tồn tại kiểu gen Aa.

  B sai, vì tần số A và a có xu hướng biến đổi ngược nhau.

  C sai, vì ở thế hệ 20, tần số alen A = 0,7; a = 0,3.

  D đúng, vì ở P tỉ lệ kiểu gen Aa = 0,99 x 0,01 x 2 = 1,98%.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com