Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ở sinh vật nhân sơ, một gen chỉ huy tổng hợp 5 chuỗi polipeptit đã huy động từ môi trường nội bào 995 axit amin các loại. Phân tử mARN được tổng hợp từ gen trên có A = 100; U = 125. Gen đã cho bị đột biến dẫn đến hậu quả tổng số nuclêôtit trong gen không thay đổi, nhưng tỉ lệ T/X bị thay đổi và bằng 60,43%. Đột biến trên thuộc dạng nào sau đây?

Câu 686724: Ở sinh vật nhân sơ, một gen chỉ huy tổng hợp 5 chuỗi polipeptit đã huy động từ môi trường nội bào 995 axit amin các loại. Phân tử mARN được tổng hợp từ gen trên có A = 100; U = 125. Gen đã cho bị đột biến dẫn đến hậu quả tổng số nuclêôtit trong gen không thay đổi, nhưng tỉ lệ T/X bị thay đổi và bằng 60,43%. Đột biến trên thuộc dạng nào sau đây?

A. Thay thế hai cặp G – X bằng hai cặp A – T.

B. Thay thế hai cặp A – T bằng hai cặp G – X.

C. Thay thế một cặp G – X  bằng một cặp A – T.

D. Thay thế một cặp A – T bằng một cặp G – X.

Câu hỏi : 686724

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức về đặc điểm cấu tạo của phân tử ADN để giải bài tập.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chuỗi polipeptit có: 955/5 = 199 axit amin.

  → số nu của gen= ( 199+1) x 3 x 2 = 1200 (vùng mã hóa) → phân tử mARN = 600

  Nu trên mARN                Nu trên mạch gen phiên mARN          Nu trên mạch còn lại

  100A        100T                                                 100A

  125U                                                   125A                                                 125T

  ….X                                                     ….G                                                 ….X

  ….G                                                     ….X                                                 ….G

  tổng 600                                           tổng 600                                           tổng 600

  → A gen = T gen = 225 → G gen = X gen = 600 - 225 = 375

  T/G = 225/375 = 0,6 < 0,6043,

  → G phải nhỏ hơn 375 → Đột biến thay thế cặp G – X bằng A – T

  Gọi x là số cặp được thay thế

  T/G = 225 + x/375 – x = 0,6043

  → x=1

  → ĐB thay thế 1 cặp G–X bằng 1 cặp A–T

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com