Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thể ba nhiễm có thể được tạo ra bởi sự kết hợp giữa hai giao tử nào sau đây?

Câu 686737: Thể ba nhiễm có thể được tạo ra bởi sự kết hợp giữa hai giao tử nào sau đây?

A. n và n – 1.

B. n và n + 1.

C. n và 2n.

D. n và n.

Câu hỏi : 686737

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức đã học về đặc điểm của các dạng đột biến lệch bội để giải bài tập.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Thể ba nhiễm có thể được tạo ra bởi sự kết hợp giữa hai giao tử: n và n + 1.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com