Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Khi nói về nhiễm sắc thể ở tế bào nhân thực, phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 686741: Khi nói về nhiễm sắc thể ở tế bào nhân thực, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Đơn vị cấu trúc cơ bản theo chiều dọc của nhiễm sắc thể là nuclêôxôm.

B. Nhiễm sắc thể là vật chất di truyền ở cấp độ phân tử.

C. Thành phần hóa học chủ yếu của nhiễm sắc thể là ARN và prôtêin.

D. Cấu trúc cuộn xoắn tạo điều kiện cho sự nhân đôi nhiễm sắc thể.

Câu hỏi : 686741
Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức đã học về đặc điểm của NST để giải bài tập.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phát biểu đúng là đáp án D.

  A sai, đơn vị cấu trúc theo chiều dọc của NST là phân tử ADN.

  B sai vì nhiễm sắc thể là vật chất di truyền cấp độ tế bào.

  C sai vì thành phần hóa học chủ yếu của NST là ADN và protein.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com