Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Quảng cáo

Câu 1: Experts often forecast an upswing in an economy after a protracted slowdown.

A. a reform  

B. inflation

C. an improvement

D. a decline

Câu hỏi : 686823
Phương pháp giải:
Từ vựng
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. a reform: một sự cải cách

  B. inflation: lạm phát

  C. an improvement: một sự phát triển

  D. a decline: một sự suy giảm

  ? an upswing: sự gia tăng >< a decline

  Tạm dịch:

  Các chuyên gia thường dự báo sự phục hồi của nền kinh tế sau thời kỳ suy thoái kéo dài.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: Don't get angry with such a thing. It's only a storm in a teacup.

A. serious problem

B. trivial thing  

C. commercial tension

D. financial issue

Câu hỏi : 686824
Phương pháp giải:
Thành ngữ
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. serious problem: vấn đề nghiêm trọng

  B. trivial thing: chuyện nhỏ nhặt  

  C. commercial tension: sự căng thẳng thương mại

  D. financial issue: vấn đề kinh tế

  ? a storm in a teacup: chuyện nhỏ, không quan trọng >< serious problem

  Tạm dịch:

  Đừng tức giận với một điều như vậy. Chỉ là cơn bão trong tách trà.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com