Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam etyl axetat, sau phản ứng hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào nước vôi trong dư thì thấy khối lượng dung dịch

Câu 686855: Đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam etyl axetat, sau phản ứng hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào nước vôi trong dư thì thấy khối lượng dung dịch

A. tăng 7,6 gam so với ban đầu.

B. giảm 7,6 gam so với ban đầu.

C. tăng 12,4 gam so với ban đầu.

D. giảm 12,4 gam so với ban đầu.

Câu hỏi : 686855

Quảng cáo

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}{n_{C{H_3}COO{C_2}{H_5}}} = \dfrac{{4,4}}{{88}} = 0,05(mol)\\{n_{C{O_2}}} = {n_{{H_2}O}} = 4.0,05 = 0,2(mol)\\BTNT(C):{n_{CaC{O_3}}} = {n_{C{O_2}}} = 0,2(mol)\\\Delta m = {m_{C{O_2}}} + {m_{{H_2}O}} - {m_{CaC{O_3}}} = 0,2.44 + 0,2.18 - 0,2.100 =  - 7,6(g)\end{array}\)

  ⟹ dung dịch giảm 7,6 gam so với ban đầu

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com