Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hỗn hợp X gồm Fe và Al. Cho 10 gam X vào dung dịch NaOH dư, sau phản ứng thu được 3,36 (L) H2 (đktc). Phần trăm theo khối lượng Fe có trong X là

Câu 686858: Hỗn hợp X gồm Fe và Al. Cho 10 gam X vào dung dịch NaOH dư, sau phản ứng thu được 3,36 (L) H2 (đktc). Phần trăm theo khối lượng Fe có trong X là

A. 27%.

B. 73%.

C. 54%.

D. 46%.

Câu hỏi : 686858

Quảng cáo

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}BTe:3.{n_{Al}} = 2.{n_{{H_2}}} \Rightarrow {n_{Al}} = \dfrac{2}{3}.\dfrac{{3,36}}{{22,4}} = 0,1(mol)\\\% Fe = \dfrac{{10 - 0,1.27}}{{10}}.100\%  = 73\% \end{array}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com