Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tiến hành thí nghiệm ăn mòn kim loại theo các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị 4 đinh sắt như nhau và được làm sạch bằng giấy nhám.

Bước 2: Chuẩn bị 4 ống nghiệm với bốn môi trường khác nhau, sau đó cho đinh sắt vào 4 ống nghiệm. Sau một tuần quan sát hiện tượng:

+ Ống nghiệm (1): chứa đinh sắt trông không khí khô, có đậy nút cao su ở miệng ống nghiệm.

+ Ống nghiệm (2): chứa đinh sắt ngâm trong nước, không đậy nút cao su.

+ Ống nghiệm (3): chứa đinh sắt ngâm trong dung dịch muối ăn, không đậy nút cao su.

+ Ống nghiệm (4): chứa đinh sắt ngâm trong dung dịch CuSO4, không đậy nút cao su.

Ống nghiệm mà đinh sắt bị ăn mòn nhanh nhất là

Câu 686865: Tiến hành thí nghiệm ăn mòn kim loại theo các bước sau:


Bước 1: Chuẩn bị 4 đinh sắt như nhau và được làm sạch bằng giấy nhám.


Bước 2: Chuẩn bị 4 ống nghiệm với bốn môi trường khác nhau, sau đó cho đinh sắt vào 4 ống nghiệm. Sau một tuần quan sát hiện tượng:


+ Ống nghiệm (1): chứa đinh sắt trông không khí khô, có đậy nút cao su ở miệng ống nghiệm.


+ Ống nghiệm (2): chứa đinh sắt ngâm trong nước, không đậy nút cao su.


+ Ống nghiệm (3): chứa đinh sắt ngâm trong dung dịch muối ăn, không đậy nút cao su.


+ Ống nghiệm (4): chứa đinh sắt ngâm trong dung dịch CuSO4, không đậy nút cao su.


Ống nghiệm mà đinh sắt bị ăn mòn nhanh nhất là

A. ống nghiệm (1).

B. ống nghiệm (2).

C. ống nghiệm (3).

D. ống nghiệm (4).

Câu hỏi : 686865
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ống nghiệm (4) xảy ra ăn mòn điện hóa nên tốc độ sắt phản ứng nhanh nhất.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com