Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thí nghiệm nào sau đây luôn tạo muối sắt (III) sau khi các phản ứng kết thúc?

Câu 686921: Thí nghiệm nào sau đây luôn tạo muối sắt (III) sau khi các phản ứng kết thúc?

A. Cho Fe dư tác dụng với dung dịch HNO3.

B. Cho Fe tác dụng với dung dịch HCl dư.

C. Cho Fe tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư.

D. Cho FeO tác dụng với dung dịch HCl dư.

Câu hỏi : 686921
Phương pháp giải:

Tính chất hóa học của sắt

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A 3Fe dư + 8HNO3 → 3Fe(NO3)2 + 2NO + 4H2O

  B Fe + 2HCl dư → FeCl2 + H2

  C Fe + 4HNO3 dư → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

  D FeO + 2HCl dư → FeCl2 + H2O

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com