Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thủy phân 10,36 gam etyl fomat trong dung dịch chứa 6,4 gam NaOH đun nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thì thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

Câu 686945: Thủy phân 10,36 gam etyl fomat trong dung dịch chứa 6,4 gam NaOH đun nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thì thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

A. 9,67.

B. 10,32.

C. 9,76.

D. 9,52.

Câu hỏi : 686945

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Tính chất hóa học của este

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  HCOOC2H5 + NaOH → HCOONa + C2H5OH

  nHCOOC2H5 = 0,14 mol; nNaOH = 0,16 mol

  NaOH dư → Chất rắn gồm HCOONa (0,14 mol) và NaOH dư (0,02 mol)

  → m rắn = 10,32 gam

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com