Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch Al2(SO4)3.

(b) Cho dung dịch BaCl2 vào dung dịch NaHCO3.

(c) Cho hỗn hợp Cu và Fe3O4 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào lượng dư dung dịch HCL.

(d) Cho dung dịch Ca(HCO3)2 vào dung dịch NaOH.

(e) Cho dung dịch Ca(OH)2 dư vào dung dịch H3PO4.

Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu được kết tủa là

Câu 686947: Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch Al2(SO4)3.

(b) Cho dung dịch BaCl2 vào dung dịch NaHCO3.

(c) Cho hỗn hợp Cu và Fe3O4 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào lượng dư dung dịch HCL.

(d) Cho dung dịch Ca(HCO3)2 vào dung dịch NaOH.

(e) Cho dung dịch Ca(OH)2 dư vào dung dịch H3PO4.

Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu được kết tủa là

A. 2.

B. 5.

C. 4.

D. 3.

Câu hỏi : 686947

Quảng cáo

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  (a) 4Ba(OH)2 + Al2(SO4)3 → 3BaSO4 + Ba(AlO2)2 + 4H2O

  (b) Không phản ứng.

  (c) Cu + Fe3O4 + 8HCl → CuCl2 + 3FeCl2 + 4H2O

  (d) 2Ca(HCO3)2 + 2NaOH → 2CaCO3 + Na2CO3 + 2H2O

  (e) 3Ca(OH)2 du + 2H3PO4 →  Ca3(PO4)2 + 6H2O

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com