Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thủy phân hoàn toàn 28,6 gam hỗn hợp E gồm hai este X và Y tạo bởi axit cacboxylic và ancol (đều mạch hở, không phân nhánh, MX > MY) bằng dung dịch NaOH vừa đủ, thu được 2 muỗi (có cùng số C trong phân tử) và hỗn hợp Z gồm hai ancol đơn chức, kế tiếp. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Z, thu được 14,56 lít khí CO2 (đktc) và 18,9 gam H2O. Khối lượng của X trong E là

Câu 686952: Thủy phân hoàn toàn 28,6 gam hỗn hợp E gồm hai este X và Y tạo bởi axit cacboxylic và ancol (đều mạch hở, không phân nhánh, MX > MY) bằng dung dịch NaOH vừa đủ, thu được 2 muỗi (có cùng số C trong phân tử) và hỗn hợp Z gồm hai ancol đơn chức, kế tiếp. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Z, thu được 14,56 lít khí CO2 (đktc) và 18,9 gam H2O. Khối lượng của X trong E là

A. 19,8 gam.

B. 18,8 gam.

C. 21,9 gam.

D. 17,7 gam.

Câu hỏi : 686952

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Tính chất hóa học của este

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đốt Z → nCO2 = 0,65 mol và nH2O = 1,05 mol

  → \({n_Z} = {n_{{H_2}O}} - {n_{C{O_2}}}\)= 0,4 mol

  → Số C = \(\dfrac{{{n_{C{O_2}}}}}{{{n_Z}}}\)= 1,625

  → CH3OH (0,15 mol) và C2H5OH (0,25 mol)

  nNaOH = nZ = 0,4 mol

  Bảo toàn khối lượng → m muối = 28,3 gam

  Muối có dạng R(COONa)k (\(\dfrac{{0,4}}{k}\)mol)

  → R+ 67k = \(\dfrac{{28,3k}}{{0,4}}\)

  → R = 3,75k

  Do este không phân nhánh nên 1\( \le \)k \( \le \)2 → 3,75\( \le \)R\( \le \)7,5

  Mặt khác, 2 muối cùng C → CH3COONa (0,1 mol) và (COONa)2 (0,15 mol)

  Kết gợp 2 số mol ancol ta có:

  Y là CH3COOC2H5 (0,1 mol)

  X là CH3-OOC-COO-C2H5 (0,15 mol)

  → mX = 19,8 gam

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com