Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một vòng dây phẳng giới hạn diện tích S = 5cm2 đặt trong từ trường đều cảm ứng từ có độ lớn B = 0,1T. Mặt phẳng vòng dây làm thành với từ trường một góc α = 300. Từ thông qua diện tích S có độ lớn là

Câu 686962: Một vòng dây phẳng giới hạn diện tích S = 5cm2 đặt trong từ trường đều cảm ứng từ có độ lớn B = 0,1T. Mặt phẳng vòng dây làm thành với từ trường một góc α = 300. Từ thông qua diện tích S có độ lớn là

A. \({3.10^{ - 4}}Wb\)

B. \(2,{5.10^{ - 5}}Wb\)

C. \(4,{5.10^{ - 5}}Wb\)

D. \({3.10^{ - 5}}Wb\)

Câu hỏi : 686962

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Công thức tính từ thông qua diện tích S.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Từ thông qua diện tích S giới hạn bởi vòng dây phẳng:

  \(\begin{array}{l}\phi  = B.S.\cos \alpha  = 0,{1.5.10^{ - 4}}.\cos \left( {{{90}^0} - {{30}^0}} \right)\\ \to \phi  = 2,{5.10^{ - 5}}\left( {Wb} \right)\end{array}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com