Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho khối lượng của proton, notron và hạt nhân \(_2^4He\)lần lượt là: 1,0073u; 1,0087u và 4,0015u. Biết 1uc2 = 931,5MeV. Năng lượng liên kết của hạt nhân \(_2^4He\)là

Câu 686971: Cho khối lượng của proton, notron và hạt nhân \(_2^4He\)lần lượt là: 1,0073u; 1,0087u và 4,0015u. Biết 1uc2 = 931,5MeV. Năng lượng liên kết của hạt nhân \(_2^4He\)là

A. 14,21MeV

B. 28,41MeV

C. 30,21MeV

D. 18,31MeV

Câu hỏi : 686971

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Lý thuyết về hạt nhân nguyên tử.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Năng lượng liên kết của hạt nhân nguyên tử Heli:

  \(\begin{array}{l}{W_{lk}} = \Delta m.{c^2} = \left[ {\left( {Z.{m_p} + \left( {A - Z} \right).{m_n}} \right) - {m_x}} \right]{c^2}\\ = \left[ {\left( {2.1,0073u + \left( {4 - 2} \right).1,0087u} \right) - 4,0015u} \right]{c^2}\\ = 0,0305u{c^2} = 28,41MeV\end{array}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com