Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa của ánh sáng đơn sắc có bước sóng \(0,6\mu m.\)Hai khe hẹp cách nhau 1mm, mặt phẳng chứa hai khe cách màn quan sát một khoảng D. Khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp là 3,6mm. Khoảng cách D dùng trong thí nghiệm này có giá trị là

Câu 686981: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa của ánh sáng đơn sắc có bước sóng \(0,6\mu m.\)Hai khe hẹp cách nhau 1mm, mặt phẳng chứa hai khe cách màn quan sát một khoảng D. Khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp là 3,6mm. Khoảng cách D dùng trong thí nghiệm này có giá trị là

A. 1,5m

B. 1,3m

C. 1,4m

D. 1,2m

Câu hỏi : 686981

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Lý thuyết về giao thoa ánh sáng khe Y-âng.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp (4 khoảng vân) là 3,6mm nên khoảng vân:

  \(i = \dfrac{{3,6}}{4} = 0,9(mm)\)

  Ta có:

  \(i = \dfrac{{\lambda D}}{a} \to D = \dfrac{{ia}}{\lambda } = \dfrac{{0,{{9.10}^{ - 3}}{{.10}^{ - 3}}}}{{0,{{6.10}^{ - 6}}}} = 1,5\left( m \right)\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com