Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mạch dao động bắt tín hiệu của một máy thu vô tuyến điện gồm một cuộn cảm có độ tự cảm L và một tụ điện có điện dung C = 1800pF. Mạch có thể thu được sóng vô tuyến điện với bước sóng là 113m. Giá trị của L là

Câu 686986: Mạch dao động bắt tín hiệu của một máy thu vô tuyến điện gồm một cuộn cảm có độ tự cảm L và một tụ điện có điện dung C = 1800pF. Mạch có thể thu được sóng vô tuyến điện với bước sóng là 113m. Giá trị của L là

A. \(L = 6\mu H\)

B. \(L = 4\mu H\)

C. \(L = 8\mu H\)

D. \(L = 2\mu H\)

Câu hỏi : 686986

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Lý thuyết về mạch dao động điện từ LC.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chu kỳ của mạch dao động:

  \(\begin{array}{l}T = 2\pi \sqrt {LC}  = \dfrac{\lambda }{c}\\ \to L = {\left( {\dfrac{\lambda }{{2\pi c}}} \right)^2}.\dfrac{1}{C} = {\left( {\dfrac{{113}}{{2\pi {{.3.10}^8}}}} \right)^2}.\dfrac{1}{{{{1800.10}^{ - 12}}}}\\ \to L \approx {2.10^{ - 6}} = 2\mu H\end{array}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com