Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một đoạn mạch AB chứa L, R và C như hình vẽ. Cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Đặt vào hai đầu AB một điện áp có biểu thức \(u = {U_0}\cos \omega t\left( V \right),\)rồi dùng dao động kí điện tử để hiển thị đồng thời đồ thị điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AN và MB ta thu được các đồ thị như hình vẽ bên. Hệ số công suất của đoạn mạch AB gần bằng

Câu 686999: Một đoạn mạch AB chứa L, R và C như hình vẽ. Cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Đặt vào hai đầu AB một điện áp có biểu thức \(u = {U_0}\cos \omega t\left( V \right),\)rồi dùng dao động kí điện tử để hiển thị đồng thời đồ thị điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AN và MB ta thu được các đồ thị như hình vẽ bên. Hệ số công suất của đoạn mạch AB gần bằng

A. \(\cos \varphi  = 0,50\)

B. \(\cos \varphi  = 0,71\)

C. \(\cos \varphi  = 0,86\)

D. \(\cos \varphi  = 0,55\)

Câu hỏi : 686999
Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết về mạch dao động điện RLC nối tiếp, công thức tính hệ số công suất.

Sử dụng giản đồ vecto và các hệ thức lượng trong tam giác.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Dựa vào đồ thị, có:

  \(\dfrac{{{U_{MB}}}}{{{U_{AN}}}} = \dfrac{3}{4}\) và uAN nhanh pha \(\dfrac{\pi }{2}\) so với uMB: \(\overrightarrow {{U_{AN}}}  \bot \overrightarrow {{U_{MB}}} \)

  Có giản đồ vecto:

  Hệ số công suất của mạch: \(\cos \varphi  = \dfrac{{{U_R}}}{U}\)

  \(\left\{ \begin{array}{l}{U_L} = \dfrac{{{U_R}}}{{\tan \alpha }}\\\tan \alpha  = \dfrac{{{U_{MB}}}}{{{U_{AN}}}} = \dfrac{3}{4}\end{array} \right. \Rightarrow {U_L} = \dfrac{{{U_R}}}{{\dfrac{3}{4}}} = \dfrac{{4{U_R}}}{3}\)

  Mặt khác: \({U_C} = {U_R}.\tan \alpha  = \dfrac{{3{U_R}}}{4}\)

  \(\begin{array}{l}U = \sqrt {U_R^2 + {{\left( {{U_L} - {U_C}} \right)}^2}} \\ = \sqrt {U_R^2 + {{\left( {\dfrac{4}{3}{U_R} - \dfrac{3}{4}{U_R}} \right)}^2}}  = \dfrac{{\sqrt {193} }}{{12}}{U_R}\\ \Rightarrow \cos \varphi  = \dfrac{{{U_R}}}{U} = \dfrac{{{U_R}}}{{\dfrac{{\sqrt {193} }}{{12}}{U_R}}} = \dfrac{{12}}{{\sqrt {193} }} \approx 0,86\end{array}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com