Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đồ thị hàm số \(y{\rm{ }} = {\rm{ }}ax\;\left( {{\rm{ }}a{\rm{ }} \ne {\rm{ }}0} \right)\)là :

Câu 687000: Đồ thị hàm số \(y{\rm{ }} = {\rm{ }}ax\;\left( {{\rm{ }}a{\rm{ }} \ne {\rm{ }}0} \right)\)là :

A. Một đường thẳng.

B. Đi qua gốc tọa độ.

C. Một đường thẳng đi qua gốc tọa độ.

D. Cả ba câu đều đúng.

Câu hỏi : 687000
Phương pháp giải:

Đồ thị hàm số \(y{\rm{ }} = {\rm{ }}ax\;\left( {{\rm{ }}a{\rm{ }} \ne {\rm{ }}0} \right)\)là một đường thẳng đi qua gốc toạ độ.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đồ thị hàm số \(y{\rm{ }} = {\rm{ }}ax\;\left( {{\rm{ }}a{\rm{ }} \ne {\rm{ }}0} \right)\)là một đường thẳng đi qua gốc toạ độ.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3 bước: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com