Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Xác định đường thẳng \(y = ax + b;(a \ne 0)\) đi qua điểm \(M\left( {1;3} \right)\) và song song với đường thẳng \(y = 2x--2\).

Câu 687004: Xác định đường thẳng \(y = ax + b;(a \ne 0)\) đi qua điểm \(M\left( {1;3} \right)\) và song song với đường thẳng \(y = 2x--2\).

A. \(y = 2x + 1\).

B. \(y = 2x\).

C. \(y =  - 2x - 3\).

D. \(y = 2x - 2\).

Câu hỏi : 687004
Phương pháp giải:

Hai đường thẳng song song có hệ số góc bằng nhau.

Thay toạ độ điểm M vào hàm số.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đường thẳng \(y = ax + b;(a \ne 0)\)song song với đường thẳng \(y = 2x--2\) có hệ số góc bằng 2 có dạng: \(y = 2x + b\)

  Thay toạ độ điểm \(M\left( {1;3} \right)\) vào \(y = 2x + b\) ta có:

  \(2.1 + b = 3\)

  \(b = 1\)

  Vậy hàm số là: \(y = 2x + 1\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com