Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương với li độ dao động lần lượt là \(x = {A_1}\cos \left( {\omega t + {\varphi _1}} \right)\) và \(x = {A_2}\cos \left( {\omega t + {\varphi _2}} \right).\) Gọi \(\varphi \) là pha ban đầu của dao động tổng hợp, \(\varphi \) được tính theo biểu thức nào dưới đây?

Câu 702836: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương với li độ dao động lần lượt là \(x = {A_1}\cos \left( {\omega t + {\varphi _1}} \right)\) và \(x = {A_2}\cos \left( {\omega t + {\varphi _2}} \right).\) Gọi \(\varphi \) là pha ban đầu của dao động tổng hợp, \(\varphi \) được tính theo biểu thức nào dưới đây?

A. \(\tan \varphi  = \dfrac{{{A_1}\sin {\varphi _1} - {A_2}\sin {\varphi _2}}}{{{A_1}\cos {\varphi _1} - {A_2}\cos {\varphi _2}}}.\)

B. \(\tan \varphi  = \dfrac{{{A_1}\cos {\varphi _1} - {A_2}\cos {\varphi _2}}}{{{A_1}\sin {\varphi _1} - {A_2}\sin {\varphi _2}}}.\)

C. \(\tan \varphi  = \dfrac{{{A_1}\sin {\varphi _1} + {A_2}\sin {\varphi _2}}}{{{A_1}\cos {\varphi _1} + {A_2}\cos {\varphi _2}}}.\)

D. \(\tan \varphi  = \dfrac{{{A_1}\cos {\varphi _1} + {A_2}\cos {\varphi _2}}}{{{A_1}\sin {\varphi _1} + {A_2}\sin {\varphi _2}}}.\)

Câu hỏi : 702836
Phương pháp giải:

Lý thuyết về dao động tổng hợp.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Pha ban đầu \(\varphi \) được xác định bằng công thức: \(\tan \varphi  = \dfrac{{{A_1}\sin {\varphi _1} + {A_2}\sin {\varphi _2}}}{{{A_1}\cos {\varphi _1} + {A_2}\cos {\varphi _2}}}.\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com