Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) L và tụ điện C mắc nối tiếp. Ký hiệu \({u_R},{\rm{ }}{u_L},{\rm{ }}{u_C}\) tương ứng là hiệu điện thế tức thời ở hai đầu các phân tử R, L và C. Quan hệ về pha của các hiệu điện thế này là

Câu 702842: Đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) L và tụ điện C mắc nối tiếp. Ký hiệu \({u_R},{\rm{ }}{u_L},{\rm{ }}{u_C}\) tương ứng là hiệu điện thế tức thời ở hai đầu các phân tử R, L và C. Quan hệ về pha của các hiệu điện thế này là

A. \({u_C}\) trễ pha \(\pi \) so với \({u_L}.\)

B. \({u_R}\) trễ pha \(\dfrac{\pi }{2}\) so với \({u_C}.\)

C. \({u_R}\) sớm pha \(\dfrac{\pi }{2}\) so với \({u_L}.\)

D. \({u_L}\) sớm pha \(\dfrac{\pi }{2}\) so với \({u_C}.\)

Câu hỏi : 702842
Phương pháp giải:

Lý thuyết về mạch điện RLC mắc nối tiếp.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trong mạch điện RLC mắc nối tiếp ta có \({u_C}\) trễ pha \(\pi \) so với \({u_L}.\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com