Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đặt điện áp xoay chiều \(u = {U_0}\cos \left( {2\pi ft} \right),\)có \({U_0}\) không đổi và f thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Khi \(f = {f_0}\) thì trong mạch có cộng hưởng điện. Giá trị của \({f_0}\) là

Câu 702855: Đặt điện áp xoay chiều \(u = {U_0}\cos \left( {2\pi ft} \right),\)có \({U_0}\) không đổi và f thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Khi \(f = {f_0}\) thì trong mạch có cộng hưởng điện. Giá trị của \({f_0}\) là

A. \(\dfrac{1}{{2\pi \sqrt {LC} }}.\)

B. \(\dfrac{{2\pi }}{{\sqrt {LC} }}.\)

C. \(\dfrac{1}{{\sqrt {LC} }}.\)

D. \(\dfrac{2}{{\sqrt {LC} }}.\)

Câu hỏi : 702855
Phương pháp giải:

Khi mạch xảy ra cộng hưởng: \({Z_L} = {Z_C}.\)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Khi mạch xảy ra cộng hưởng:

  \(\begin{array}{l}{Z_L} = {Z_C} \Rightarrow {\omega _0} = \dfrac{1}{{\sqrt {LC} }}\\ \Rightarrow {f_0} = \dfrac{{{\omega _0}}}{{2\pi }} = \dfrac{1}{{2\pi \sqrt {LC} }}\end{array}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com