Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thủy phân 51,3 gam maltose trong môi trường acid với hiệu suất phản ứng đạt 80% thu được hỗn hợp X. Trung hòa X bằng NaOH thu được dung dịch Y. Cho Y tác dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 dư, đun nóng, sinh ra m gam Ag. Giá trị của m là

Câu 702884: Thủy phân 51,3 gam maltose trong môi trường acid với hiệu suất phản ứng đạt 80% thu được hỗn hợp X. Trung hòa X bằng NaOH thu được dung dịch Y. Cho Y tác dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 dư, đun nóng, sinh ra m gam Ag. Giá trị của m là

A.  58,82.

B.  58,32.

C.  32,40.

D.  51,84.

Câu hỏi : 702884
Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất hoá học của các chất.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Phản ứng thuỷ phân

             Maltose → 2Glucose

  BĐ:      0,15

  PƯ:      0,12 →       0,24 mol (do hiệu suất = 80%)

  Sau:     0,03            0,24

  - Phản ứng với thuốc thử Tollens

  Maltose → 2Ag

  0,03 →      0,06

  Glucose → 2Ag

  0,24 →      0,48

  ⟹ mAg = (0,06 + 0,48).108 = 58,32 gam

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com