Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Từ 324 gam glucose, bằng phương pháp lên men rượu, thu được a gam ethyl alcohol (hiệu suất là 75%). Oxi hóa 0,2a gam ethyl alcohol bằng phương pháp lên men giấm, thu được hỗn hợp X. Để trung hòa hỗn hợp X cần 540 mL dung dịch NaOH 0,6 M. Hiệu suất quá trình lên men giấm là

Câu 702887: Từ 324 gam glucose, bằng phương pháp lên men rượu, thu được a gam ethyl alcohol (hiệu suất là 75%). Oxi hóa 0,2a gam ethyl alcohol bằng phương pháp lên men giấm, thu được hỗn hợp X. Để trung hòa hỗn hợp X cần 540 mL dung dịch NaOH 0,6 M. Hiệu suất quá trình lên men giấm là

A. 52%.

B. 40%.

C. 48%.

D. 60%.

Câu hỏi : 702887
Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất hoá học của các chất.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  nNaOH = 0,324 (mol) = nCH3COOH

  Oxi hóa 0,2a gam C2H5OH sẽ tạo ra 0,324 mol CH3COOH

  ⟹ Oxi hóa a gam C2H5OH sẽ tạo ra 0,324.5 = 1,62 mol CH3COOH

  Theo đề bài: nglucose = 1,8 (mol)

  \(1{C_6}{H_{12}}{O_6}\xrightarrow[{{H_1} = 75\% }]{{{\text{ men}}}}2{C_2}{H_5}OH\xrightarrow[{{H_2} = ?}]{{ + {O_2},\,men\,giấm}}2C{H_3}COOH\)

  \(\begin{array}{l} \Rightarrow {n_{C{H_3}{\rm{COO}}H}} = 2{n_{glucose}} = 2.1,8 = 3,6(mol)\\ \Rightarrow H = \dfrac{{{n_{C{H_3}{\rm{COOH}}\,{\rm{(thuc}}\,{\rm{te}}\,{\rm{thu}}\,{\rm{duoc)}}}}}}{{{n_{C{H_3}{\rm{COOH}}\,{\rm{(thu}}\,{\rm{được}}\,{\rm{theo}}\,{\rm{lí}}\,{\rm{thuyết)}}}}}}.100 = \dfrac{{1,62}}{{3,6}}.100 = 45\% .\\H = {H_1}.{H_2} \Rightarrow {H_2} = 60\% .\end{array}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com