Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tập nghiệm của bất phương trình \({3^x} > 5\) là

Câu 702895: Tập nghiệm của bất phương trình \({3^x} > 5\) là

A. \(\left( {{\rm{lo}}{{\rm{g}}_5}3; + \infty } \right)\).

B. \(\left( {{\rm{lo}}{{\rm{g}}_3}5; + \infty } \right)\).

C. \(\left( {0;{\rm{lo}}{{\rm{g}}_3}5} \right)\).

D. \(\left( {0;{\rm{lo}}{{\rm{g}}_5}3} \right)\).

Câu hỏi : 702895
  • Đáp án : B
    (0) bình luận (0) lời giải

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com