Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) có đạo hàm \(f'\left( x \right) =  - \left( {x + 1} \right){(x - 2)^3},\forall x \in \mathbb{R}\). Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

Câu 702912: Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) có đạo hàm \(f'\left( x \right) =  - \left( {x + 1} \right){(x - 2)^3},\forall x \in \mathbb{R}\). Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

A. 1 .

B. 3 .

C. 2 .

D. 0 .

Câu hỏi : 702912
  • Đáp án : C
    (0) bình luận (0) lời giải

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com