Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong không gian \(Oxyz\), mặt cầu có tâm \(I\left( {0;0;2} \right)\) và đi qua điểm \(M\left( {1;3; - 1} \right)\) có phương trình là

Câu 702919: Trong không gian \(Oxyz\), mặt cầu có tâm \(I\left( {0;0;2} \right)\) và đi qua điểm \(M\left( {1;3; - 1} \right)\) có phương trình là

A. \({x^2} + {y^2} + {(z - 2)^2} = 64\).

B. \({x^2} + {y^2} + {(z - 2)^2} = 14\).

C. \({x^2} + {y^2} + {(z - 2)^2} = 8\).

D. \({x^2} + {y^2} + {(z - 2)^2} = 19\).

Câu hỏi : 702919
  • Đáp án : D
    (0) bình luận (0) lời giải

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com