Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong không gian \(Oxyz\), đường thẳng đi qua điểm \(A\left( {0;1;2} \right)\) và vuông góc với mặt phẳng \(\left( P \right):3x + 2y - z - 4 = 0\) có phương trình là

Câu 702921: Trong không gian \(Oxyz\), đường thẳng đi qua điểm \(A\left( {0;1;2} \right)\) và vuông góc với mặt phẳng \(\left( P \right):3x + 2y - z - 4 = 0\) có phương trình là

A. \(\dfrac{x}{{ - 1}} = \dfrac{{y + 1}}{2} = \dfrac{{z + 2}}{3}\).

B. \(\dfrac{x}{3} = \dfrac{{y + 1}}{2} = \dfrac{{z + 2}}{{ - 1}}\).

C. \(\dfrac{x}{{ - 1}} = \dfrac{{y - 1}}{2} = \dfrac{{z - 2}}{3}\).

D. \(\dfrac{x}{3} = \dfrac{{y - 1}}{2} = \dfrac{{z - 2}}{{ - 1}}\).

Câu hỏi : 702921
  • Đáp án : D
    (0) bình luận (0) lời giải

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com