Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hai hàm số \(f\left( x \right) = a{x^3} + b{x^2} + cx + 1\) và \(g\left( x \right) = d{x^2} + ex - 1,\left( {a,b,c,d,e \in \mathbb{R}} \right)\) có đồ thị cắt nhau tại ba điểm với hoành độ \( - 2,1,3\). Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị của hai hàm số đã cho bằng

Câu 702928: Cho hai hàm số \(f\left( x \right) = a{x^3} + b{x^2} + cx + 1\) và \(g\left( x \right) = d{x^2} + ex - 1,\left( {a,b,c,d,e \in \mathbb{R}} \right)\) có đồ thị cắt nhau tại ba điểm với hoành độ \( - 2,1,3\). Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị của hai hàm số đã cho bằng

A. \(\dfrac{{126}}{{18}}\).

B. \(\dfrac{{125}}{{36}}\).

C. \(\dfrac{{119}}{{36}}\).

D. \(\dfrac{{253}}{{36}}\).

Câu hỏi : 702928
  • Đáp án : D
    (0) bình luận (0) lời giải

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com