Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một vật khối lượng 100 g được ném thẳng đứng từ độ cao 5 m lên phía trên với tốc độ đầu 10 m/s. Bỏ qua lực cản của không khí, gốc thế năng được chọn tại mặt đất. Xác định cơ năng của vật tại vị trí cao nhất.

Câu 702950: Một vật khối lượng 100 g được ném thẳng đứng từ độ cao 5 m lên phía trên với tốc độ đầu 10 m/s. Bỏ qua lực cản của không khí, gốc thế năng được chọn tại mặt đất. Xác định cơ năng của vật tại vị trí cao nhất.

A. 10 J.

B. 12,5 J.

C. 15 J.

D. 17,5 J.

Câu hỏi : 702950

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Cơ năng: \(W = Ph + \dfrac{1}{2}m{v^2} = 10mh + \dfrac{1}{2}m{v^2}\)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cơ năng của vật tại vị trí cao nhất bằng cơ năng của vật tại vị trí ném:

  \(W = 10mh + \dfrac{1}{2}m{v^2} = 10.0,1.5 + \dfrac{1}{2}.0,{1.10^2} = 10\,\,\left( J \right)\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com