Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dùng chùm laze có công suất P = 10 W để nấu chảy khối thép có khối lượng 1kg. Nhiệt độ ban đầu của khối thép \({t_0} = {30^0}C\), nhiệt dung riêng của thép \(c = 448J/kg.K\), nhiệt nóng chảy riêng của thép là \(\lambda  = 270kJ/kg\), nhiệt độ nóng chảy của thép là \({1535^0}C\). Coi rằng không bị mất nhiệt lượng ra môi trường bên ngoài. Thời gian làm nóng chảy hoàn toàn khối thép là bao nhiêu giờ?

Câu 702974: Dùng chùm laze có công suất P = 10 W để nấu chảy khối thép có khối lượng 1kg. Nhiệt độ ban đầu của khối thép \({t_0} = {30^0}C\), nhiệt dung riêng của thép \(c = 448J/kg.K\), nhiệt nóng chảy riêng của thép là \(\lambda  = 270kJ/kg\), nhiệt độ nóng chảy của thép là \({1535^0}C\). Coi rằng không bị mất nhiệt lượng ra môi trường bên ngoài. Thời gian làm nóng chảy hoàn toàn khối thép là bao nhiêu giờ?

Câu hỏi : 702974
Phương pháp giải:

+ Sử dụng lý thuyết sự chuyển thể của các chất.

+ Sử dụng các công thức: \(\left\{ \begin{array}{l}Q = mc\Delta t\\Q = \lambda m\end{array} \right.\)

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  Ta có: \(1W = \dfrac{{1J}}{{1s}}\)\( \Rightarrow \) Thời gian: \(t = \dfrac{Q}{P}\)

  Nhiệt lượng cung cấp cho khối thép nóng chảy hoàn toàn từ \({30^0}C\) là:

  \(Q = {Q_1} + {Q_2} = m.c.\Delta {t^0} + \lambda .m\)

  Thay số ta được:

  \(Q = 1.448.\left( {1535 - 30} \right) + {1.270.10^3} = 944240\left( J \right)\)

  Thời gian làm nóng chảy hoàn toàn khối thép là:

  \(t = \dfrac{Q}{P} = \dfrac{{944240}}{{10}} = 94424\left( s \right) \approx 26,23\left( h \right)\)

  Vậy thời gian làm nóng chảy hoàn toàn khối thép là: 26,23 giờ.

  Đáp số: 26,23.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com