Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một người thợ rèn nhúng một con dao bằng thép có khối lượng 1,1 kg ở nhiệt độ \({850^0}C\) vào trong bể nước lạnh để làm tăng độ cứng của lưỡi dao. Nước trong bể có thể tích 200 lít và có nhiệt độ bằng với nhiệt độ ngoài trời là \({27^0}C\). Xác định nhiệt độ của nước khi có sự cân bằng nhiệt. Bỏ qua sự truyền nhiệt cho thành bể và môi trường bên ngoài. Biết nhiệt dung riêng của thép là 460 J/kg.K; của nước là 4180 J/kg.K. Nhiệt độ của nước khi có sự cân bằng nhiệt là bao nhiêu \(^0C\)?

Câu 702976: Một người thợ rèn nhúng một con dao bằng thép có khối lượng 1,1 kg ở nhiệt độ \({850^0}C\) vào trong bể nước lạnh để làm tăng độ cứng của lưỡi dao. Nước trong bể có thể tích 200 lít và có nhiệt độ bằng với nhiệt độ ngoài trời là \({27^0}C\). Xác định nhiệt độ của nước khi có sự cân bằng nhiệt. Bỏ qua sự truyền nhiệt cho thành bể và môi trường bên ngoài. Biết nhiệt dung riêng của thép là 460 J/kg.K; của nước là 4180 J/kg.K. Nhiệt độ của nước khi có sự cân bằng nhiệt là bao nhiêu \(^0C\)?

Câu hỏi : 702976
Phương pháp giải:

+ Sử dụng lý thuyết sự chuyển thể của các chất.

+ Sử dụng phương trình cân bằng nhiệt: \({Q_{toa}} = {Q_{thu}}\)

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  Gọi nhiệt độ của nước khi có sự cân bằng nhiệt là \(t\left( {^0C} \right)\)

  200 lít nước có khối lượng 200kg.

  Dao có: \({m_1} = 1,1kg;{t_1} = {850^0}C;{c_1} = 460J/kg.K\)

  Nước có: \({m_2} = 200kg;{t_2} = {27^0}C;{c_2} = 4180J/kg.K\)

  Nhiệt lượng do dao tỏa ra là: \({Q_{toa}}\)

  Nhiệt lượng do nước thu vào là: \({Q_{thu}}\)

  Áp dụng phương trình cân bằng nhiệt ta có: \({Q_{toa}} = {Q_{thu}}\)

  \( \Leftrightarrow {m_1}.{c_1}.\Delta t_1^0 = {m_2}.{c_2}.\Delta t_2^0\)

  \( \Leftrightarrow 1,1.460.\left( {850 - t} \right) = 200.4180.\left( {t - 27} \right)\)

  \( \Rightarrow t = 27,{5^0}C\)

  Vậy nhiệt độ của nước khi có sự cân bằng nhiệt là: \(27,{5^0}C\)

  Đáp số: 27,5.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com