Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sự kiện nào dưới đây đánh dấu chế độ phong kiến ở Việt Nam đã sụp đổ hoàn toàn?

Câu 703150: Sự kiện nào dưới đây đánh dấu chế độ phong kiến ở Việt Nam đã sụp đổ hoàn toàn?

A. Giành được chính quyền ở Hà Nội.

B. Vua Bảo Đại đã tuyên bố thoái vị.

C. Khởi nghĩa thắng lợi trong cả nước.

D. Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập.

Câu hỏi : 703150
Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, nội dung Cách mạng tháng Tám năm 1945.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Sự kiện Vua Bảo Đại đã tuyên bố thoái vị đánh dấu chế độ phong kiến ở Việt Nam đã sụp đổ hoàn toàn.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com