Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) kết thúc có tác động nào sau đây đến tình hình thế giới?

Câu 703217: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) kết thúc có tác động nào sau đây đến tình hình thế giới?

A. Làm thay đổi tương quan lực lượng giữa các nước tư bản chủ nghĩa trên thế giới

B. Đánh dấu chủ nghĩa tư bản không còn là một hệ thống duy nhất trên thế giới

C. Là điều kiện quyết định thắng lợi của các cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở thuộc địa

D. Tạo điều kiện cho các nước thắng trận họp Hội nghị Ianta, thiết lập trật tự thế giới mới

Câu hỏi : 703217
Phương pháp giải:

Loại trừ phương án.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  B loại vì sự xuất hiện của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu là sự kiện đánh dấu chủ nghĩa tư bản không còn là hệ thống duy nhất trên thế giới.

  C loại điều kiện quyết định thắng lợi của các cuộc khởi nghĩa ở các nước thuộc địa là điều kiện chủ quan.

  D loại vì Hội nghị Ianta đã được họp trước khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com