Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Chủ trương nào sau đây thể hiện bước phát triển của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5-1941) so với Hội nghị Trung ương tháng 11-1939?

Câu 703227: Chủ trương nào sau đây thể hiện bước phát triển của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5-1941) so với Hội nghị Trung ương tháng 11-1939?

A. Thành lập Mặt trận Việt Minh, giải quyết vấn đề dân tộc trong mỗi nước

B. Thay khẩu hiệu “đánh đuổi Pháp-Nhật” bằng “Đánh đuổi phát xít Nhật”, giành độc lập

C. Đưa Việt Nam vào thời kì khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa

D. Sau khi đánh đổ đế quốc Pháp, phát xít Nhật sẽ thành lập Chính phủ công-nông-binh

Câu hỏi : 703227
Phương pháp giải:

Phân tích, loại trừ phương án.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chủ trương thể hiện bước phát triển của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5-1941) so với Hội nghị Trung ương tháng 11-1939 là thành lập Mặt trận Việt Minh, giải quyết vấn đề dân tộc trong mỗi nước.

  B loại vì khẩu hiệu “Đánh đuổi phát xít Nhật” được đưa ra vào thời gian Nhật đảo chính Pháp.

  C loại vì giai đoạn này Việt Nam chưa bước vào khởi nghĩa từng phần.

  D loại vì trong Hội nghị 8 xác định sẽ thành lập Chính phủ nhân dân của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com