Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nội dung nào sau đây là điểm tương đồng giữa Cách mạng tháng Tám (1945) với chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) và Chiến dịch Hồ Chí Minh (1975)?

Câu 703231: Nội dung nào sau đây là điểm tương đồng giữa Cách mạng tháng Tám (1945) với chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) và Chiến dịch Hồ Chí Minh (1975)?

A. Huy động lực lượng dân tộc vào cuộc đấu tranh vì độc lập và thống nhất đất nước

B. Sử dụng bạo lực cách mạng, kết hợp đấu tranh chính trị và vũ trang giành độc lập

C. Hoàn thành cuộc cách mạng giải phóng dân tộc mang tính chất dân chủ mới

D. Chịu tác động của mâu thuẫn Đông-Tây và sự chi phối của Chiến tranh lạnh

Câu hỏi : 703231
Phương pháp giải:

So sánh, tìm điểm tương đồng.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Huy động lực lượng dân tộc vào cuộc đấu tranh vì độc lập và thống nhất đất nước là điểm tương đồng giữa Cách mạng tháng Tám (1945) với chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) và Chiến dịch Hồ Chí Minh (1975).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com