Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 15 (1959) và Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 21 (1973) của Đảng Lao động Việt Nam về cách mạng miền Nam có điểm tương đồng nào sau đây?

Câu 703234: Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 15 (1959) và Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 21 (1973) của Đảng Lao động Việt Nam về cách mạng miền Nam có điểm tương đồng nào sau đây?

A. Xác định kẻ thù cách mạng là đế quốc Mĩ và chính quyền Nguyễn Văn Thiệu

B. Kiên quyết đấu tranh trên ba mặt trận: Quân sự, chính trị, ngoại giao

C. Sử dụng bạo lực cách mạng, giữ vững thế tiến công của chiến tranh cách mạng

D. Nhiệm vụ cơ bản là tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân

Câu hỏi : 703234
Phương pháp giải:

So sánh, tìm điểm tương đồng.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 15 (1959) và Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 21 (1973) của Đảng Lao động Việt Nam về cách mạng miền Nam có điểm tương đồng xác định nhiệm vụ cơ bản là tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com