Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

\(9 + \dfrac{4}{5}\)biểu thị hỗn số nào?

Câu 703236: \(9 + \dfrac{4}{5}\)biểu thị hỗn số nào?

A. \(8\dfrac{4}{5}\)

B. \(9\dfrac{4}{5}\)

C. \(9\dfrac{5}{4}\)

D. \(9\dfrac{5}{5}\)

Câu hỏi : 703236

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Hỗn số \(a\dfrac{b}{c}\) được viết thành \(a + \dfrac{b}{c}\)

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(9 + \dfrac{4}{5}\) biểu thị hỗn số \(9\dfrac{4}{5}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com