Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Viết phần nguyên và phân phân số của các hỗn số sau:

\(2\dfrac{1}{8}\), \(2\dfrac{2}{5}\), \(3\dfrac{8}{9}\)

Câu 703239: Viết phần nguyên và phân phân số của các hỗn số sau:

\(2\dfrac{1}{8}\), \(2\dfrac{2}{5}\), \(3\dfrac{8}{9}\)

Câu hỏi : 703239

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Phần nguyên là phần đứng trước đứng một mình là số tự nhiên, phần phân số là phần đứng sau, có tử số dấu gạch ngang và mẫu số

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  \(2\dfrac{1}{8}\): có phần nguyên là 2, phần phân số là \(\dfrac{1}{8}\)

  \(2\dfrac{2}{5}\): có phần nguyên là 2, phần phân số là \(\dfrac{2}{5}\)

  \(3\dfrac{8}{9}\): có phần nguyên là 3, phần phân số là \(\dfrac{8}{9}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com