Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Công thức xác định cường độ điện trường gây ra bởi điện tích điểm Q > 0, tại một điểm trong chân không, cách điện tích Q một khoảng r là

Câu 703252: Công thức xác định cường độ điện trường gây ra bởi điện tích điểm Q > 0, tại một điểm trong chân không, cách điện tích Q một khoảng r là

A. \(E =  - {9.10^9}\dfrac{Q}{{{r^2}}}.\)

B. \(E = {9.10^9}.\dfrac{Q}{{{r^2}}}.\)

C. \(E =  - {9.10^9}\dfrac{Q}{r}.\)

D. \(E = {9.10^9}\dfrac{Q}{r}.\)

Câu hỏi : 703252
Phương pháp giải:

Lý thuyết về định luật Cu lông.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Công thức xác định cường độ điện trường gây ra bởi điện tích điểm Q > 0, tại một điểm trong chân không, cách điện tích Q một khoảng r là \(E = {9.10^9}.\dfrac{Q}{{{r^2}}}.\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com