Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ 10 cm, tần số góc 2π rad/s. Tại thời điểm \(t = 0\left( s \right),\) vật có li độ 10 cm. Phương trình dao động của vật là

Câu 703257: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ 10 cm, tần số góc 2π rad/s. Tại thời điểm \(t = 0\left( s \right),\) vật có li độ 10 cm. Phương trình dao động của vật là

A. \(x = 10\cos 2\pi t\left( {cm} \right).\)

B. \(x = 10\cos \left( {2\pi t + \pi } \right)\left( {cm} \right).\)

C. \(x = 10\cos \left( {2\pi t - \dfrac{\pi }{2}} \right)\left( {cm} \right).\)

D. \(x = 10\cos \left( {2\pi t + \dfrac{\pi }{2}} \right)\left( {cm} \right).\)

Câu hỏi : 703257
Phương pháp giải:

Lý thuyết về cách viết phương trình dao động điều hòa.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \(A = 10\left( {cm} \right),{\rm{ }}\omega  = 2\pi \left( {rad/s} \right)\)

  Tại \(t = 0 \Rightarrow x = 10cm = A \Rightarrow \varphi  = 0\)

  Vậy phương trình dao động điều hòa của vật là: \(x = 10\cos 2\pi t\left( {cm} \right).\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com